www.ijobsi.blogspot.com

"IDEAJOBSTHAI " โดย สุกิจ บุญปก

"IDEAJOBSTHAI " โดย  สุกิจ บุญปก
นายหน้า ประกันวินาศภัย เขต ภาคตะวันออก,มัคคุเทศก์ ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) อิสระ,โทร:+66(0)878330089,e-mail:bpeter.p2@gmail.com

แนะนำ อาชีพ 2008

สวัสดีครับ ผมสุกิจ บุญปก ยินดีต้อนรับ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม web-log ของผม ในเนื้อหาของ บล็อค นี้ส่วนใหญ่จะเสนอแนวทางการสร้างอาชีพ และ รายได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะมีกิจการหรือ ห้างร้านเป็นของตัว เอง และให้คนไทยทุกคนได้ลืมตาอ้าปากกันได้บ้างไม่มากก็น้อยในสภาวะเศรษฐกิจ ทั่วโลกกำลังเสื่อมถอย อยู่กันในขณะนี้ ขอบุญบารมีขององค์พระศรีรัตนศาสดาราม(พระแก้วมรกต)จงปกป้องคนไทยทุกคน น๊ะครับ

ขอบคุณครับ

สุกิจ บุญปก

e-mail:(1) bpeter.p2@gmail.com
(2)phoenix_bk5@yahoo.com
( 3)boonplokthaitrip_2008@windowslive.com

เพลินเพลง ยามเย็น กับ www.ijobsi.blogspot.com

Games on line

Wednesday, September 2, 2009

ฝึกสมอง ทดลอง สร้างธุรกิจ


Wednesday, December 31, 2008

องค์ประกอบ ของดวงชะตา(อาชีพ พิเศษ)

ปฏิทิน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหาปฏิทินโบราณของฮินดู
ปฏิทิน
ปฏิทินสากล
ฮิจญ์เราะหฺ · เกรโกเรียน · ISO · ปีสุริยคติ
ประเภทปฏิทิน
สุริยจันทรคติ · สุริยคติ · จันทรคติ
ปฏิทินอื่นๆ
อาร์เมเนีย · บาฮาอี · เบงกาลี · พุทธ · จีน · คอปติก · เอธิโอเปีย · เจอร์เมนิก · ฮีบรู · ฮินดู · อินเดีย · อิหร่าน · ไอริช · ญี่ปุ่น · ชวา · เกาหลี · มายา · เนปาล · ทมิฬ · ไทย (จันทรคติสุริยคติ) · ทิเบต · ตุรกี · เวียดนาม· โยรูบา · โซโรอัสเตอร์ · ฮิจญ์เราะหฺ
ประเภทปฏิทิน
จูเลียนต้นฉบับ · รูน
ปฏิทิน คือระบบที่ใช้ในการเรียกชื่อช่วงระยะเวลา เช่น วัน เป็นต้น วันเป็นที่รู้จักในฐานะ วันปฏิทิน วันจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่วัตถุทางดาราศาสตร์ เราสามารถแสดงปฏิทินได้ในหลายรูปแบบ ส่วนมากมักเป็นกระดาษ เช่น แบบฉีก แบบแขวน แบบตั้งโต๊ะเป็นต้น
เนื้อหา[ซ่อน]
1 ประวัติ
1.1 ปฏิทินยุคโบราณ
1.2 ปฏิทินยุคปัจจุบัน
2 ชนิดของปฏิทิน
2.1 ปฏิทินสุริยคติ
2.2 ปฏิทินจันทรคติ
3 ปฏิทินไทย
4 อ้างอิง
5 ดูเพิ่ม
6 แหล่งข้อมูลอื่น
//

[แก้] ประวัติ
คำว่า ปฏิทิน ในภาษาอังกฤษ คือ "calendar" เป็นคำที่มาจากภาษาละติน ซึ่งนำมาจากคำพูดของชาวกรีกโบราณอีกที ว่า "Kalend" ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า "I cry" สาเหตุที่ใช้คำนี้เพราะมีที่มาว่า ในสมัยโบราณจะมีคนคอยร้องบอกชาวเมือง เพื่อบอกกล่าวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า รวมถึงประกาศวันขึ้นเดือนใหม่ เพื่อให้ลูกหนี้จ่ายเงินที่คั่งค้าง ครั้นต่อมาสังคมเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้น ปฏิทินจึงได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแทนคนร้องบอกข่าว ปฏิทินจึงนับว่าเป็นสิ่งบอกเวลา และกลายเป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตประจำวันไปในที่สุด ต่อมามนุษย์จึงได้ริเริ่มบันทึก วัน เวลา ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่เรียกกันว่า "ปฏิทิน"

[แก้] ปฏิทินยุคโบราณ
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในปัจจุบัน เชื่อกันว่าชนชาติแรกที่คิดค้น ระบบการนับวันแบบปฏิทินนั้นคือ ชาวบาบิโลเนียน พวกเขากำหนดวัน เดือน ปี โดยสังเกตจากระยะต่างๆ ของดวงจันทร์ ซึ่งก็คือการสังเกตข้างขึ้นข้างแรมนั่นเอง โดยเมื่อเกิดข้างขึ้นและข้างแรมครบ 1 รอบก็จะถือเป็น 1 เดือน ปฏิทินแบบนี้เรียกว่าปฏิทินจันทรคติ และพวกเขายังกำหนดให้ 1 ปีนั้นมี 12 เดือนอีกด้วย สาเหตุที่ชาวบาบิโลเนียนกำหนดให้ 1 ปี มี 12 เดือน ก็เพราะว่า เมื่อใดที่เกิดข้างขึ้นและข้างแรมครบ 12 รอบ ฤดูกาลก็จะเวียนกลับมาอีกครั้ง
อาณาจักรข้างเคียงก็ได้ยอมรับเอาปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาใช้ในอาณาจักรตนเอง เช่น ชาวอียิปต์โบราณ ชาวกรีก และชาวเซเมติก เป็นต้น เมื่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น ชนชาติที่นำเอาปฏิทินแบบบาบิโลเนียนไปใช้นั้น ก็ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอียิปต์โบราณ ที่พัฒนาแนวคิดเรื่องปฏิทินได้อย่างรุดหน้ามากที่สุด แต่เดิมชาวโรมันกำหนดให้ 1 ปี มี 355 วัน (ตามระบบจันทรคติ) และทุก ๆ 4 ปี (ปีอธิกวาร) ต้องเพิ่มวันเข้าไปอีก 22 วัน เพื่อให้ตรงกับฤดูกาล หรือการคำนวณแบบสุริยคติ) จนกระทั่ง 46 ปีก่อนคริสต์ศักราช จูเลียส ซีซาร์ แห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งได้เข้าครอบครองอียิปต์ ในรัชสมัยของพระนางคลีโอพัตรา ได้นำแนวคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โซซิเจเนส (Sosigenes) มาปรับปรุงให้หนึ่งปีมี 365 วัน ปฏิทินแบบนี้เรียกว่าปฏิทินจูเลียน ซึ่งใช้กันมายาวนานจนถึง ค.ศ. 1582 จึงมีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

[แก้] ปฏิทินยุคปัจจุบัน
เนี่องจากการที่ต้องเพิ่มวันเข้าไปในปฏิทิน 1 วัน ในทุกๆ 4 ปี ทำให้ในสมัยต่อๆ มาเกิดความสับสนในฤดูกาล กล่าวคือปีปฏิทินสั้นกว่าปีฤดูกาล ดังนั้นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ จะมาถึงเร็วกว่าปีปฏิทินมากขึ้นทุกปี เช่นใน ค.ศ. 1582 วสันตวิษุวัต (วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน) ตามปีปฏิทินเดิมคือวันที่ 21 มีนาคม แต่ปรากฏการณ์นี้กลับเกิดขึ้นจริงในวันที่ 11 มีนาคมแทน เมื่อเป็นเช่นนี้ ศาสนจักรจึงเข้ามามีบทบาทในการแก้ไข พระสันตปาปา เกรกอรี่ที่ 13 ได้ออกประกาศให้หักวันออกจากปีปฏิทินเสีย 10 วัน มีผลทำให้ในปี ค.ศ. 1582 นั้นหลังวันที่ 4 ตุลาคม กลายเป็นวันที่ 15 ตุลาคม แทนที่จะเป็นวันที่ 5 ตุลาคม ในปีอธิกวารให้เพิ่มวันเป็นการชั่วคราว 1 วันในปีถัดไปให้หักออก นอกจากนี้ยังกำหนดให้วันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ และให้เรียกปฏิทินแบบใหม่นี้ว่า ปฏิทินเกรกอเรียน ประกาศนี้มีผลทำให้ยุโรปซึ่งอยู่ใต้การปกครองของศาสนจักร ต้องใช้ปฏิทินแบบเดียวกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปัจจุบัน "ปฏิทิน" ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย นักธุรกิจติดต่อนัดหมายกันผ่าน วัน เวลา ในปฏิทิน นอกจากนี้ปฏิทินยังคอยย้ำเตือนถึง วัน เวลาที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันหยุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปฏิทินที่กำหนดวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งจะต้องอาศัยการประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น วันเริ่มถือศีลอดเดือนรอมะฎอน วันจาริกแสวงบุญของอิสลามิกชน (ฮัจญ์) และวันอาชูรออ์ เป็นต้น

[แก้] ชนิดของปฏิทิน

[แก้] ปฏิทินสุริยคติ
ปฏิทินเกรกอเรียน
ปฏิทินสุริยคติไทย
ปฏิทินจูเลียน
ปฏิทินญะลาลีย์(สุริยคติอิหร่าน)
ปฏิทินของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ปฏิทินมายา (อเมริกาใต้)

[แก้] ปฏิทินจันทรคติ
ปฏิทินจันทรคติไทย
ปฏิทินจันทรคติราชการ
ปฏิทินจันทรคติปักขคณนา
ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ(อิสลาม)
ปฏิทินยิว
ปฏิทินจันทรคติจีน

[แก้] ปฏิทินไทย
ดูบทความหลักที่ ปฏิทินไทย
ในอดีตประเทศไทยใช้ปฏิทินจันทรคติตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยนับปีตามปีมหาศักราชและจุลศักราชตามลำดับ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนจากปฏิทินจันทรคติมาใช้ปฏิทินสุริยคติ ในปีจุลศักราช 1240 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2431 โดยใช้แบบสากลตามปฏิทินเกรกอเรียน โดยเดือนแรกของปีคือเดือนเมษายน และเดือนสุดท้ายของปีคือมีนาคม และปรับมาใช้รัตนโกสินทรศก และพุทธศักราชตามลำดับจนกระทั่งในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินอีกครั้งโดยปรับให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่และเป็นวันเริ่มต้นของปีแทนที่รูปแบบเดิม โดยวันขึ้นปีใหม่ในรูปแบบนี้เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2484
การพิมพ์ปฏิทินมีขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2385 (ปลายสมัย รัชกาลที่ 3) ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ทรงฯโปรดให้พิมพ์ปฏิทินภาษาไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 ปฏิทินที่พิมพ์ในเมืองไทยได้แก่ "ประนินทิน" แจ้งราคาขายไว้เล่มละ 4 บาท การพิมพ์ปฏิทินเล่มยังมีการจัดทำต่อมา ในหลายรูปแบบ ซึ่งมีบอกสถาพของน้ำขึ้น-น้ำลง ดิถีดวงจันทร์ และปฏิทินภาษาจีนร่วมด้วย และมีช่องว่างให้บันทึกเล็กน้อย ในรูปแบบของ ไดอารี่ หรือ "สมุดบันทึกประจำวัน" ก็สามารถอนุโลมให้เป็นปฏิทินได้ โดยไดอารี่ที่มีชื่อเสียงได้แก่ ไดอารี่ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งเมื่อตีพิมพ์เผยแพร่มีชื่อเรียกว่า "จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน"

[แก้] อ้างอิง
มณฑา สุขบูรณ์. "เวลา … พันธนาการแห่งมนุษย์," THE EARTH 2000 2,22 (2539) หน้า 76 –88.
อเนก นาวิกมูล. สิ่งพิมพ์คลาสสิก วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์, กรุงเทพฯ 2533.

[แก้] ดูเพิ่ม
ปฏิทินสุริยคติ
ปฏิทินจันทรคติ
ปฏิทินสุริยจันทรคติ
ดิถี

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น
ปฏิทิน 100 ปีของนาดา
ปฏิทินทุกปี ออนไลน์
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99".
29 มีนาคม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา
แม่แบบ:ปฏิทินมีนาคม2552
วันนี้เมื่อปีก่อน ๆ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
วันที่ 29 มีนาคม เป็นวันที่ 88 ของปี (วันที่ 89 ในปีอธิกสุรทิน) ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 277 วันในปีนั้น
เนื้อหา[ซ่อน]
1 เหตุการณ์
2 วันเกิด
3 วันถึงแก่กรรม
4 วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล
5 แหล่งข้อมูลอื่น
//

[แก้] เหตุการณ์
พ.ศ. 2180 (ค.ศ. 1638) - ชาวสวีเดนตั้งถิ่นฐานโดยใช้ชื่อว่า "นิวสวีเดน" ใกล้กับอ่าวเดลาแวร์ นับเป็นอาณานิคมแห่งแรกของสวีเดนในอเมริกา
พ.ศ. 2391 (ค.ศ. 1849) - สหราชอาณาจักรผนวกรัฐปัญจาบที่อยู่ระหว่างอินเดียกับปากีสถาน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคม
พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) - สงครามเวียดนาม : พลรบหน่วยสุดท้ายของสหรัฐอเมริกา เดินทางออกจากเวียดนามใต้
พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) - ยานมาริเนอร์ 10 ขององค์การนาซา เป็นยานอวกาศลำแรกที่โคจรเข้าใกล้ดาวพุธ

สีสันการชุมนุมที่สยามพารากอน
พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) - การขับไล่ ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี : พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี จากหน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นสยามพารากอน สยามสแควร์

[แก้] วันเกิด
พ.ศ. 2332 (ค.ศ. 1790) - จอห์น ไทเลอร์ ประธานาธิบดีคนที่ 10 ของสหรัฐอเมริกา (ถึงแก่กรรม 18 มกราคม พ.ศ. 2404)
พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1888) - พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของไทย (ถึงแก่อสัญกรรม 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490)
พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1902) - วิลเลียม วอลตัน คีตกวีชาวอังกฤษ (ถึงแก่กรรม 8 มีนาคม พ.ศ. 2526)
พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) - จอห์น เมเจอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) - ฮิโรมิ สึรุ นักพาย์ชาวญี่ปุ่น
พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) - ทาคิซาว่า ฮิเดอากิ นักร้อง/นักแสดง ชาวญี่ปุ่น

[แก้] วันถึงแก่กรรม
พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1912) - โรเบิร์ต ฟัลคอน สกอตต์ นักสำรวจชาวอังกฤษ (เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2411)
พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) - คาร์ล ออร์ฟ คีตกวีชาวเยอรมัน (เกิด 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2438)

[แก้] วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น
BBC: On This Day
NY Times: On This Day
Today in History: March 29
วันและเดือนในรอบปี
มกราคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
มีนาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
เมษายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
พฤษภาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
มิถุนายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
กรกฎาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
สิงหาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กันยายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ตุลาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
พฤศจิกายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ธันวาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/29_มีนาคม".
หมวดหมู่: วัน มีนาคม

เดือน 3
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา


เดือนจันทรคติ
เดือน 1
เดือน 2
เดือน 3
เดือน 4
เดือน 5
เดือน 6
เดือน 7
เดือน 8
เดือน 9
เดือน 10
เดือน 11
เดือน 12
เดือน 3 คือเดือนที่สามของปี อาจหมายถึงเดือนมีนาคมตามปฏิทินเกรกอเรียน หรือเดือนที่สามตามปฏิทินจันทรคติ และเนื่องจากปฏิทินจันทรคติกำหนดตามดิถีจันทร์ เดือน 3 จึงไม่ตรงกันทุกปีเมื่อเทียบกับปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน แบ่งได้เป็น

[แก้] ปฏิทินจันทรคติไทย
ตามปฏิทินจันทรคติไทย เดือน 3 มักเริ่มในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ มี 29 วัน คือ ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 3 มีช่วงเวลาดังนี้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2548
30 มกราคม พ.ศ. 2549 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
19 มกราคม พ.ศ. 2550 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2551
26 มกราคม พ.ศ. 2552 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
วันสำคัญในเดือนนี้คือวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หากปีใดมีอธิกมาส (มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปยังวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

[แก้] ปฏิทินจีน
ตามปฏิทินจีน เดือน 3 มักเริ่มในเดือนมีนาคมหรือเมษายน มีช่วงเวลาดังนี้
9 เมษายน พ.ศ. 2548 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
29 มีนาคม พ.ศ. 2549 - 27 เมษายน พ.ศ. 2549
17 เมษายน พ.ศ. 2550 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
6 เมษายน พ.ศ. 2551 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
27 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 24 เมษายน พ.ศ. 2552

Friday, November 7, 2008

ธุรกิจ เครือข่ายหลายชั้น(Multi Level Marketing)

ธุรกิจ เครือข่ายหลายชั้น(MLM) ธุรกิจเครือข่ายแบบดวงดาว(STAR NETWORK)


สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ชาว I.T.(internet online fan club)ทุกท่าน ผม สุกิจ บุญปก ปัจจุบัน ทำงานเป็นพนักงานบริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง ที่มีสาขา ทั่วประเทศกว่า 20 สาขา ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ "รถเช่า" และ ยังเป็น"มัคคุเทศก์ ภาษาต่างประเทศ" อิสระ ,"นายหน้าประกัน วินาศภัย"(Assurance Brokerage) และ ทำธุรกิจ ออนไลน์ ในเครือของ amazon.com ทุกวันนี้การแข่งขันในสังคมระดับประเทศ จนถึงระดับโลกต่างแข่งขันกันสูงมาก ทุกวงการและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน เพราะฉะนั้นผมจึงไม่คิดว่าจะเสียหายอะไรถ้าจะมีงานพิเศษเสริมไว้ หลาย ๆทาง และบริหารจัดการกับเวลา ของเราให้ลงตัว กับงานประจำและงาน "พาทไทม์"(part-time) ธุรกิจ ตัวใหม่ที่ผมได้เข้าไปลิ้มลอง ได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน กว่า ๆ คือ "ธุรกิจ ขายตรง ระบบเครือ ข่ายหลายชั้น"(Multi Level Marketing) ผมเองได้เคยสัมผัส ธุรกิจ ตัวนี้มานานมากแล้ว เมื่อประมาณปี 2537-2538 แล้วก็หยุดไปและขาดการติดต่อกับธุรกิจตัวนี้ ไปอีกเลย แต่ก็ยังคงใช้ และหลงเสน่ห์ "ผลิตภัณฑ์" อันหลากหลาย ของ บริษัทฯ นี้อยู่ แต่ผมก็ยังติดตามข่าวสารข้อมูล ของผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของธุรกิจ บริษัทฯ นี้ จนเมื่อ ประมาณปี พ.ศ.2542-2543 ก็ได้ทราบจากหนังสือ ในวงการธุรกิจขายตรงแสดงความยินดี กับ คู่ธุรกิจที่ประสพความสำเร็จสูงสุด ในสาขา ธุรกิจ ขายตรง เครือข่ายหลายระดับ นี้ หนังสือเล่มนั้นชื่อ "มหรสพแห่งชีวิต" ก็ จุดประกายให้ผม อยากกลับเข้ามา นวงการ "ขายตรง"อีกครั้ง ด้วยมีผู้สำเร็จ ให้เห็นแล้วจนเป็นตัวอย่าง มิสามารถปฏิเสธได้ว่า ธุรกิจ นี้มิสามารถ มีใครประสพความสำเร็จได้ แต่หลังจากอ่านหนังสือเล่มนั้น จบผมต้องใช้เวลา กว่า 6 ปี จึงสามารถกลับ เข้ามาสมัครเป็น "นักธุรกิจ ขายตรง เครือ ข่ายหลายชั้น"ของ บริษัทฯ นี้ได้อีกครั้ง เพราะผมเชื่อว่า เข้ามาคราวนี้ จะไม่มีวันออกไปจาก ธุรกิจ นี้อีกเป็น อันขาด .....ทำไม?ผมถึงได้หลงไหล ในธุรกิจ ตัวนี้ นัก นะ หรือ ครับ ผมพอจะสรุป โครงร่างคร่าว ๆ ของธุรกิจ นี้ ให้ผู้อ่านลองจินตนาการ ไปพร้อม ๆ กัน กับ ผม โดย จะอธิบายเป็น ข้อ ๆ ดังรายละเอียดต่อ ไปนี้ ลองให้ทุกคน จินตนาการ ถึง การทำ กิจการอะไร ก็ได้ที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งหมด เริ่มต้น ทุนที่เท่า ไร? สินค้าที่จะจำหน่ายเป็นอย่างไร?ขั้นตอนการทำ ธุรกรรม ทางเอกสารเป็นอย่างไร? ต้องมีสำนักงาน มั้ย? เหล่านี้คือ คำถามเพื่อทำกรณีศึกษา ก่อนเปิด กิจการ ห้างร้านทั้งนั้น แต่ธุรกิจขายตรง ตัวนี้

  1. เค้าออกทุนให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น สินค้า ที่เก็บสต็อค สินค้า งานวิจัยผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด เอกสาร รายงานต่าง ๆ คอมพิวเตอร์สำหรับ คำนวณ ค่าคอมมิชชั่น ต่าง ๆที่ ตรวจสอบได้ ทาง Internet Online


  2. คิดวิเคราะห์ ภาษี การเป็นผู้ประกอบการขายตรง ในธุรกิจ นี้ให้(ไม่ต้องจ้างทนายความ ที่ปรึกษาบัญช๊)


  3. ส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ถึงประตูบ้าน โดยรับประกันสินค้าเสีย หาย หรือ ใช้แล้วไม่ พอใจ คืนเงิน 100 %


  4. มี เกียรติบัตร ใบรับรอง รางวัลต่าง ๆ Gaurantee ว่า บริษัทฯ นี้ ดำเนินการโดยถูก ต้อง ตามกฎหมาย มี "สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค และ อุปโภค(สคบ.)"รับรอง และ ได้รับใบประกาศเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ISO 14001) ซึ่งถือว่ายากมากที่ บริษัทฯ อื่น ฯ จะได้ ต้องได้มาตรฐานจริง ๆ


  5. หน้าที่ของ ตัวแทน ขายตรงก็แค่ นำผลิตภัณฑ์ ที่ ดี ๆ ประหยัด มีประสิทธิภาพ เหมาะแก่ประโยชน์ใช้สอย(เพราะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวัน ใช้แล้วหมดไป) และ เหนือสิ่งอื่นใดรับประกันความพอใจไม่พอใจนำของมาคืน และรับเงินกลับไปเต็มจำนวน แนะนำลูกค้าได้ ไม่ได้ ไม่เป็นไร แต่ถ้าได้ นำคอมมิชชั่นมาแบ่งกัน อย่างยุติธรรมที่สุด


  6. โดย เราลงทุนในธุรกิจ นี้ อย่างแพงมากมายมหาศาล 900 บาท และลองทำ ดูซักระยะ ถ้าไม่ดี นำกระเป๋าสมัครไปคืน และ รับเงินค่าลงทุนกลับไปเต็มจำนวน 900 บาท เช่นกัน ไม่มีความเสี่ยงอะไร เลย!
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเรื่องขั้นตอน และวิธี การทำธุรกิจ ตัวนี้กัน น๊ะครับ


ขอบคุณครับ
โทร:087-8330089
e-mail:bpeter.p2@gmail.com
10 พ.ย. 2551 เวลา 1252 น.
สวัสดี วันจันทร์ที่ 10 พ.ย.2551 ครับ วันนี้ผมจะกลับมาเล่าเรื่อง ธุรกิจขายตรงหลายชั้น(Multi Level Marketing)
มาต่อกันเลย น๊ะครับ ผมเอง เริ่มทำงานมาตั้งแต่ ปี 2530 จนกระทั่งปัจจุบันก็ล่วงเลย มาถึงปี 2551 เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี แล้วปัจจุบันก็ยังเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน แห่งหนึ่งอยู่ เฝ้าใฝ่ฝันว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกับเค้าบ้าง เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตว่าไม่ต้องกลัวตกงาน แต่ก็ลองหลายกิจการงานแล้วไม่ว่าจะเป็น หุ้นสวนบ้านจัดสรร(ปี พ.ศ.2536-7,ล้มกัน ระเน ระนาด ปี พ.ศ.2539-40),มัคคุเทศก์(ทัวร์), นายหน้าประกันวินาศภัย(โบรคเกอร์ ตัวแทนประกันวินาศภัยในเขต ภาคตะวันออก),ธุรกิจ ออนไลน์ ในเครือ บริษัท Amazon.com จนไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากกับเค้ามั้ย หุ้นก็เคยศึกษาอยู่พักใหญ่แต่ต้องใช้เงินทุนเยอะเหลือเกิน ก็เป็นอันพับไป(ได้หุ้นจาก บริษัทฯ ภรรยาผมที่ทำงานมาบ้างนิดหน่อย ก็หลักแสน ใช้หมดเลยเพราะขายหุ้นเคยบริษัทฯได้กำไรมานิดหน่อย เป็น ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย) พอมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประมาณเดือน ตุลาคม พ.ศ.2551 นี้เองเพื่อนรุ่นพี่ผมเค้าโทรมาหาบอกเลยว่าเป็นธุรกิจ ตัวนี้ ผมเองก็สนใจอยู่แล้ว(แต่เค้าไม่รู้หลอกผมอยากสมัครใจจะขาดแต่ไม่กล้าบอกว่า เงินไม่มี/เพราะผมเพิ่งผ่านช่วงธนาคาร 2 แห่ง บังคับขายบ้านผมทอดตลาด ต้องหาเงินไป จ่ายเค้าภายใน 1 อาทิตย์ เกือบตาย โชคดีมีเพื่อนฝูงมาช่วยไว้ และก็ต้องผ่อนใช้หนี้เค้าไป ไม่งั้นไม่มีบ้าน ให้ ลูก ภรรยา แม่ของภรรยา ผมอยู่ แล้ว) ก็ผลัดผ่อนเข้าไป จนสิ้นเดือนถึงมีเงิน ไปสมัครกับเค้า 900 บาท แต่ทุกธุรกิจเมื่อมี ปืนแล้วก็ต้องหา ซื้อลูกกระสุนปืน ไว้ยิงด้วย(กระสุนของธุรกิจนี้ก็คือ ผลิตภัณฑ์ ) เบ็ดเสร็จ ก็ซื้อผลิตภัณฑ์ มาใช้ส่วนตัวและ ซ้อมฝึกฝีมือ สาธิต สินค้าไปในตัวด้วย ก็หมดไปอีก 3,000 บาท ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นธุรกิจ ที่ลงทุน น้อยมาก ทั้ง ๆที่ บริษัทฯ มีผลประกอบการ เมื่อปลายปี พ.ศ.2550 ที่ 10,150 ล้านบาท มีนักธุรกิจที่สมัครเป็นผู้จำหน่าย (ต่อรหัส ถึง ปี 2551) ประมาณ 300,000 รหัส และ มีลูกค้าที่ต่อสมาชิก ประมาณ 400,000 รหัส เท่านั้นเอง(และพึ่งรู้มาว่า ในผู้จำหน่าย 300,000 รหัส มีผู้ประสพความสำเร็จ ถึงในระดับที่มีรายได้ ประจำ(ในระดับ 50,000-2,000,000 ล้าน บาท) แค่ 5,000 รหัส แค่นั้นเอง ซึ่งถือว่า ยังน้อยมาก กับสัดส่วนประชากรไทย ประมาณ 63,038,470 คน (จากสำนักงาน สถิติ แห่งชาติ ) แบ่งเป็นชาย-หญิง ที่ อยู่ในวัย ทำงาน(อายุ 15-59 ปี) ประมาณ 66 เปอร์เซ็นต์ ของ ประชากร ทั้งหมดของ ประเทศ ก็ประมาณ 41,605,390.20 คน (นี่คือข้อมูล ปี พ.ศ.2550 ) แต่มีคนที่เข้ามารู้จักใน ธุรกิจ นี้ ทั้ง ผู้จำหน่าย และ ลูกค้า แค่ 700,000 คน คิดเป็นสัดส่วน เปอร์เซ็นต์ แค่ 1.5 % แค่นั้นเอง แต่ กับทำให้ บริษัท ฯ แห่งนี้มีผลประกอบการ ปี พ.ศ.2550 ถึง 10,150 ล้านบาท คงตอบโจทย์ทางธุรกิจ ของ บริษัท ฯ นี้ ไ ด้ว่า ตลาดยังก้าวไกลอีกเพียงใด บริษัท ฯ นี้ มาเปิด ธุรกิจ ในประเทศเราตั้งแต่ปี 2530 แล้ว ก็กว่า 20 ปีแล้วเช่นกัน "คติพจน์ ของ บริษัท ฯ นี้คือ ; ประโยชน์ ประหยัด ประสิทธิภาพ ประกันความพอใจ " ไม่ พอใจในสินค้าคืนเงินได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เต็ม ผลิตภัณฑ์ ก็มีให้ กว่า 500 รายการ ทั้งของ บริษัท ฯ นี้เอง และ พันธมิตร การค้าผู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นใน ระบบ ของ ธุรกิจ นี้ เรามาดูสิน ค้าแต่ละ ชนิดกันเลย น๊ะครับ แล้วค่อยมาคุยเรื่อง รายได้ของ ธุรกิจ นี้กัน
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ ข้อ (1) - (3) เป็น ของ " บริษัท ฯ " นี้เอง รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงิน 100 %
ตัวอย่าง ผลิตภัณ ฑ์ ที่ขอแนะ นำ:

• กำจัดแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดที่อาจปนเปื้นในน้ำซึ่งเป็น สาเหตุให้เกิดโรคได้ถึง 99.99%* • กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่า 140 ชนิด **• เทคโนโลยีหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทของเครื่องกรองน้ำ สามารถกำจัดซีสต์(Cysts)ได้ถึง 99.9 %*** • ปรับปรุงรสชาติ กลิ่น และความใสของน้ำ • ไม่กำจัดแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด• ไส้กรองสามารถถอดเปลี่ยนได้ และได้รับออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการประกอบอาหารและบริโภคสำหรับครอบครัวขนาด 6 คน ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือ 5,000 ลิตร ขึ้นอยู่กับว่าจะถึงกำหนดใดก่อน • ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่น • สมาร์ทชิพส์อิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงผลบนจอภาพทำให้ไม่ต้องกังวลหรือจดจำ และจะเตือนเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอดหลอดอุลตร้าไวโอเล็ท • จอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มต้นทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อการเปลี่ยนชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทอันใหม่เสร็จสมบูรณ์ • การเปลี่ยนชุดไส้กรองคาร์บอนและหลอดอุลตร้าไวโอเล็ททำได้อย่างสะดวกง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกที่ทนทานและรับแรงอัดได้สูง• ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงสวยเพรียว ประหยัดพื้นที่ และติดตั้งได้อย่างง่ายดาย bull;หลอดอุลตร้าไวโอเล็ทจะทำงานเฉพาะเมื่อเปิดน้ำเท่านั้น น้ำจึงมีอุณหภูมิปกติอยู่ตลอด และเนื่องจากหลอดไฟไม่ได้ทำงานตลอดเวลา จึงไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า • ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล 3 ข้อสำหรับคุณภาพน้ำจากองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ NSF International คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 • ได้รับตราสัญลักษณ์โกลด์ ซีล จากสมาคมคุณภาพน้ำ (The Water Quality Association หรือWQA) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตในเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการกรอง และความสามารถในการกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆ ในน้ำดื่ม • รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งรับประกันความพอใจ 90 วัน * รับรองผลการทดสอบจากห้องทดลองอิสระ ตามมาตรฐานของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Agency หรือ U.S.EPA)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและนม ปริมาณ 1 ช้อนตวงในกระป๋อง (10 กรัม) ให้โปรตีน 8 กรัม รับประทานวันละ 1 ช้อนตวง โดยสามารถนำไปผสมกับอาหารหรือเครื่องดื่มได้หลากชนิด เช่น โรยลงในน้ำนม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มอื่นๆ หรือโรยลงบนข้าวสวย ผัดผักต่างๆ สลัด แกง ซุป รวมทั้งใช้เติมลงในขนมปัง ขนมเค้ก ขนมปังกรอบ เนื้อสัตว์ และอาหารต่างๆ ได้โดยไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบที่สำคัญ : สารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลือง 73.50%สารสกัดโปรตีนเข้มข้นจากนม 24%
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนอยู่ในใจ คนกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และ สำนัก งานใหญ่ของ บริษัทฯ นี้ ก็ดำเนิน กิจการมากว่า 50 ปี แล้ว
วันนี้ขอเสนอแค่เรื่องสินค้า ก่อน น๊ะครับ แล้วจะมาเล่า เรื่องขั้นตอนการเป็น ตัวแทนทำธุรกิจ และ รายได้ให้ฟัง
ขอบคุณครับ
087-8330089 ; e-mail:bpeter.p2@gmail.comideajobsthai

"ideajobthai"

ศูนย์ หนังสือ-ของเล่น-เสื้อผ้า/กล้องถ่ายรูป-ดาวน์โหลด ภาพยนต์ -เพลง-อุปกรณ์ DIGITAL.

PATTAYAORGANIZATION AND MANAGEMENT

Movie Impressive 2008.

Loading...

google analytics.

About Me

My photo
ฮับ อิ้งค์(HUB INCORPORATED)http://hubincorporated.blogspot.com และ HUB INC.,(http://hubinc.blogspot.com) เป็น web-log ที่ อยู่ภายใต้การ บริหาร ของ บริษัท สุภาภัทร จำกัด ดำเนินกิจการ โดย คุณ สุกิจ บุญปก ประกอบกิจการ: นายหน้าประกันวินาศภัย(ประกันรถยนต์,ที่อยู่อาศัย,อาคารพาณิชย์,โรงแรม,คอนโดมีเนี่ยม,ประกันธุรกิจ,ประกันการขนส่ง ทางบก และ ทางทะเล),บริการจดทะเบียน บริษัท จำกัด-ห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริการ รถเช่า(ขับเอง),รถรับ- ส่ง(แบบมีคนขับ/ทั้งไปรับ-ส่งสนามบิน และ รับ-ส่งทั่วประเทศ),รับจอง-จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทั้งภายใน-ต่างประเทศ,รับปรึกษา เรื่องวีซ่า ทั้งภายในประเทศไทย และ ต่างประเทศ(รวมถึงการต่ออายุ วีซ่า),เป็นมัคคุเทศก์(ภาษาอังกฤษ)สำรองที่พัก ภายในประเทศไทย-โปรแกรม ทัวร์ ภายในประเทศไทย,ทำธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค(ธุรกิจขายตรงเครือข่ายหลายชั้น/Multi Level Marketing สนใจติดต่อ:+66(0)878330089 e-mail:bpeter.p2@gmail.com website:www.suphaphat.blogspot.com web-log: antibirdgel.wordpress.com sci09.wordpress.com Supaphat company limited. Operated by Mr.Sukij(Peter)Boonplok (Business-insurance) Please contact: +66 (0) 878330089:+66(0)38731735: e-mail: bpeter.p2@gmail.com, sci_09@hotmail.com web-log: sci09.wordpress.com.

ideajobsthai search

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย